przyłączenie wody do domu

Przyłączenie wody do domu jest niezbędne do bezproblemowego użytkowania nieruchomości. Duże znaczenie ma również kwestia wygody. Przyłączenie wody do domu wiąże się z wieloma formalnościami. Proces można jednak przyśpieszyć. Duże znaczenie ma odpowiednie przygotowanie pod strony formalnej i technicznej. Co trzeba wiedzieć przed wykonaniem przyłącza wodociągowego?

Krok 1. Formalności

Cały proces należy rozpocząć od sprawdzenia warunków zabudowy. Pozwoli to na poznanie zasad przyłączenia do wodociągu w danej lokalizacji. O warunkach technicznych decyduje właściwy zakład wodociągowy. Przedstawiciel wskaże m.in. miejsce przyłącza i możliwą skalę rozbudowy sieci.

Zgodę na przyłączenie wody do domu otrzymuje się na podstawie wniosku. Do odpowiedniego formularza należy dołączyć wypis z rejestru gruntu, aktualną mapę sytuacyjno-wysokościową oraz potwierdzenie prawa do zarządzania nieruchomością. Wszystkie dokumenty należy złożyć w zakładzie wodociągowym.

Jeżeli wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie – inwestor będzie mógł wykonać przyłącza. Warto zaznaczyć, że zgoda jest ważna dwa lata od momentu jej wydania. Dokumenty które powinny zostać oddane wraz ze zgodą to:

  • umowa pomiędzy obiema stronami obowiązująca po zakończeniu prac,
  • oświadczenie zakładu o zobowiązaniu dostarczenia wody.

Krok 2. Projekt przyłącza wody do domu

Przyłączenie wody do domu wiąże się również z zaprojektowaniem przyłącza. Tę czynność należy oddać w ręce osoby, która posiada odpowiednie uprawnienia. Wiele zakładów wodociągowych ma swoich sprawdzonych specjalistów. Gotowy projekt należy złożyć w urzędzie miasta lub gminy i czekać na zatwierdzenie.

Inwestor ma również obowiązek zgłaszać zamiar rozpoczęcia budowy przyłącza. Jest to krok który należy wykonać jak najszybciej. Trzeba to zrobić maksymalnie 30 dni przed rozpoczęciem prac. Do zgłoszenia należy dołączyć:

  • opis techniczny instalacji,
  • projekt zagospodarowania działki,
  • wykaz uzgodnień.

Urząd ma 30 dni na wniesienie jakiegokolwiek sprzeciwu. Przydzieli również konkretnego nadzorcę, który będzie oddelegowany do kontrolowania wszelkich prac.

Krok 3. Wybór wykonawcy

Wykonawcą może być wybrana firma lub zakład wodociągowy. To z których usług skorzysta inwestor, zależy tylko od niego. Ważne jest to, by były to osoby sprawdzone i posiadające odpowiednie kwalifikacje.

Jak widać przyłączanie wody do domu nie musi wcale sprawiać dużo problemów. Wystarczy pamiętać o niezbędnych formalnościach, a wszystko powinno pójść zgodnie z planem.