Kr Instal – Przyłącza wodno-kanalizacyjne, układanie kostki brukowej

logo kr instal
montaż przyłącza wodno-kanalizacyjnego

Budowa przyłącza kanalizacyjnego

Do podłączenia budynku do kanalizacji konieczne jest wykonanie przyłącza kanalizacyjnego – oznacza to określone czynności zarówno w ramach przygotowywania dokumentacji, jak i również prace ziemne, aby doprowadzić instalację. Poniżej przedstawiamy poszczególne etapy projektowania i budowy przyłącza kanalizacji sanitarnej.

Etap projektowy:

 • 1

  Przygotowanie wniosku
Następnym krokiem jest przygotowanie wniosku do Zakładu Wodociągów i Kanalizacji o podanie warunków technicznych dotyczących planowanego przyłącza do sieci kanalizacyjnej. Wniosek mogą złożyć właściciele nieruchomości lub też inna osoba do tego upoważniona.
 • 2

  Wybór miejsca podłączenia kanalizacji i wyprowadzenia ścieków
Zgodnie z projektem architektonicznym budynku oraz projektem instalacji należy wybrać dogodne miejsce przyłączenia do głównego kanału sanitarnego. Należy również wskazać miejsce wyprowadzenia ścieków z budynku.
 • 3

  Ustalenie szczegółów dotyczących przykanalika
Konieczne jest ustalenie trasy przykanalika wspólnie z ZUDP (Zespołem Uzgadniania Dokumentacji Projektowej przy Miejskim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej), wyznaczenie jego spadku oraz rzędnych początkowych i końcowych, liczby i typu przyborów sanitarnych, dokonanie obliczeń sanitarnych.
 • 4

  Skompletowanie dokumentacji
Po wykonaniu powyższych czynności można zebrać całą dokumentację techniczną i uzgodnić wykonanie przyłącza w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji (ZWiK) w swoim mieście.

Dokumentacja projektowa powinna składać się z określonych elementów. Te elementy to:

Etap budowlany:

 • 1

  Zgłoszenie zamiaru budowy przyłącza
Przed przystąpieniem do prac należy zgłosić zamiar budowy przyłącza kanalizacyjnego do odpowiednich organów administracyjnych. Gdy w terminie do 30 dni nie zostanie przekazane odwołanie od złożonego wniosku, można przystąpić do budowy.
 • 2

  Zawiadomienie ZWiK o planowanych pracach
Konieczne jest także powiadomienie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji o planach rozpoczęcia budowy przyłącza.
 • 3

  Budowa przyłącza kanalizacyjnego
Kolejny krok to budowa przyłącza kanalizacyjnego zgodnie z ustalonym projektem.
 • 4

  Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza
Po wykonaniu budowy przyłącza należy przygotować geodezyjną inwentaryzację powykonawczą.
 • 5

  Formalności w ZWiK
Końcowe czynności to zgłoszenie zakończenia budowy przyłącza do Zakładu Wodociągów i Kanalizacji oraz dostarczenie dokumentacji powykonawczej, a następnie podpisanie umowy o odprowadzanie ścieków oraz montaż urządzeń pomiarowych.

Jak ustrzec się błędów podczas budowy przyłącza kanalizacyjnego?

Niestaranne wykonanie przyłącza kanalizacyjnego może mieć wiele negatywnych konsekwencji. Właśnie dlatego musisz poświęcić czas na znalezienie najlepszych fachowców w swojej dziedzinie. Korzystając z naszej oferty, możesz mieć pewność, że cały proces wykonania przyłącza kanalizacyjnego przebiegnie bez zakłóceń. Przepisy mówią o obowiązku wyprowadzenia pionu nad dach budynku. Zlekceważenie tego zalecenia prowadzi do problemów z nieprzyjemnym zapachem w obiekcie. Nie wolno też wyjmować uszczelek z rur, w celu pozornego ułatwienia sobie pracy. Ważny jest też sam układ rur: sieć powinna składać się z prostych odcinków, a każda zmiana kierunku wykonywana jest przy pomocy kształtek.

W KR Instal dostosowujemy się do indywidualnych oczekiwań każdego klienta. Stawiamy na wysoką jakość używanych materiałów i doświadczenie pracowników. Jeśli chcesz podłączyć kanalizację do budynku i zależy Ci przy tym na atrakcyjnej cenie usług, skontaktuj się z naszym zespołem.