podłączenie wody z wodociągu

Na etapie budowy domu lub innej nieruchomości należy pamiętać o doprowadzeniu do działki niezbędnych mediów. Wśród nich znajduje się woda, która jest niezbędna już podczas prac budowlanych. Ile czeka się na podłączenie wody z wodociągu? Gdzie załatwić formalności? Sprawdź.

Gdzie zgłosić podłączenie wody z wodociągu?

Możliwość korzystania z wody na działce wymaga dopełnienia formalności oraz wykonania prac ziemnych i instalacyjnych. Zanim jednak dojdzie do wyboru wykonawcy robót, w pierwszej kolejności należy udać się do miejscowego przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego. Tam składa się wniosek o opracowanie wstępnej informacji technicznej. Dopiero po otrzymaniu odpowiedzi można wnioskować w dalszej kolejności o warunki techniczne przyłącza oraz zlecić wykonanie projektu podłączenia wody z wodociągu. Następnie odbywa się budowa przyłącza i jego odbiór techniczny.

Ile trwa cały proces podłączenia wody z wodociągu?

Warto uzbroić się w cierpliwość, bo oczekiwanie na wydanie poszczególnych decyzji trwa nawet kilka tygodni. Jak to wygląda w praktyce?

  • 14 dni – tyle można czekać na opracowanie wstępnej informacji technicznej dla jednorodzinnych budynków mieszkalnych w zabudowie zagrodowej lub 30 dni w pozostałych przypadkach;
  • odpowiednio 21 lub 45 dni – to czas oczekiwania na wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej.

Trzeba pamiętać, że otrzymane warunki techniczne są ważne przez 2 lata od momentu ich wydania. W tym okresie należy uzgodnić z przedsiębiorstwem wodociągowym projekt techniczny przyłącza i zawrzeć umowę przyłączeniową. Takie formalności zajmują około 14 dni. Od momentu ustaleń inwestor ma 3 lata na rozpoczęcie robót. W praktyce im szybciej zajmiesz się realizacją projektu, tym prędzej nastąpi podłączenie wody z wodociąguPamiętaj, by co najmniej 7 dni przed terminem prac wykonania przyłącza, poinformować zakład wodociągowy o ich rozpoczęciu.

Podłączenie wody z wodociągu to proces, który zajmuje czas, ale jest niezbędny, by móc z niej korzystać. Kiedy przyłącze zostanie wykonane, wystarczy zgłosić gotowość do odbioru. Dopiero po podpisaniu protokołu odbioru końcowego można umówić się na montaż wodomierza i zawrzeć umowę na dostawę wody.