studzienka kanalizacyjna przylaczenie kanalizacji do domu

Studzienki kanalizacyjne mają za zadanie wykonywanie prac eksploatacyjnych w kanale ściekowym. Ponadto pomagają dokonać inspekcji tych obiektów, a także z ich pomocą kontrolować można urządzenia takie jak pompy czy wodomierze. Standardowo wykonane są z betonu ale coraz większe zastosowanie mają studnie kanalizacyjne wykonane z bardzo wytrzymałych tworzyw sztucznych. Dziś wykorzystywane są nie tylko na posesjach, ale także w ramach prowadzonych inwestycji przedsiębiorstw wodno-kanalizacyjnych. Co musisz wiedzieć o studzienkach kanalizacyjnych, jeśli masz przed sobą przyłączenie kanalizacji do domu?

Wymagania dla studni kanalizacyjnych

Studnie kanalizacyjne wyprodukowane z tworzyw sztucznych, a także z betonu powinny być produkowane zgodnie z szeregiem norm. Do tych podstawowych należą normy PN-EN 13598-1 oraz PN-EN 13598-2, które to opisują systemy przewodów rurowych wykonanych z tworzyw sztucznych. Normy dotyczą podziemnego bezciśnieniowego odwadniania kanalizacji. W normach tych przedstawiono całą specyfikacje studzienek włazowych oraz inspekcyjnych dla obiektów z obciążeniami od ruchu drogowego, a także od głębokości przekraczającej 6 m.

Ponadto studnie kanalizacyjne zgodnie z powszechnie przyjętymi normami muszą być zgodne z wymaganiami PN-EN 476, mówiącymi o średnicy studzienek niewłazowych nie mniejszej jak 6 m. Studzienki niewłazowe muszą mieć średnice wynoszącą najmniej  DN/OD200, a włazowe minimum DN/ID800. Dodatkową normą, o której warto wspomnieć, jest ta dotycząca zwieńczenia spustów oraz studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni przystosowanej dla ruchu kołowego oraz pieszego. Jest to norma PN-EN 124:2015. Kolejną ważną informacją jest norma PN-C-89224, która z uwagi na trudności wynikające z odwoływania się do podstaw powstała jako bazowa część wszystkich zapisów. To właśnie w niej znaleźć można wszystkie terminy oraz definicje.